2012. február 9., csütörtök

Szabálysértés az energiatanúsítás elmulasztása?

2012. január 1-től eladás és tartós bérbeadás esetén – kevés kivétellel – kötelező energiatanúsítványt készíttetni a szerződés tárgyát képező épületre. A szabályt bevezető 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet azonban nem rendezi az energiatanúsítvány elmaradásának szankcióját.

Az energiatanúsítványt az eladónak/bérbeadónak kell elkészíttetnie és legkésőbb szerződéskötésig átnyújtania a vevőnek/bérlőnek. A tanúsítvány nem érvényességi kelléke a szerződésnek és nem feltétele a tulajdonjog földhivatali bejegyzésének sem.

Ismereteink szerint a Belügyminisztérium hajlik arra, hogy a tanúsítvány elkészíttetésének elmaradását szabálysértésként értelmezze, alkalmazva rá a szabálysértési kormányrendelet (218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet) adatszolgáltatással […] kapcsolatos kötelezettségek megszegése elnevezésű tényállását, amely szerint „aki a jogszabályban előírt bejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

Ez az átmeneti megoldás kétségkívül nem túl szerencsés, ezért a Belügyminisztérium a jövőben hatékonyabb szankciót kíván bevezetni. A kérdés rendezését különösen sürgetővé teszi, hogy az Európai Unió 2010/31. számú irányelve 2013. januári határidővel kötelezi a tagállamokat az energiatanúsítás elmaradásának hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcionálására.
Forrás: mkpartners.eu