2012. február 29., szerda

Januártól igényelhető a módosított új szocpol. Kik vehetik igénybe a támogatást.

Az idén januártól már lehet igényelni módosított formában a korábbi szociálpolitikai támogatást. A támogatásnál figyelembe veszik a nevelt és vállalt gyerekek számát, az új lakás nagyságát és annak energetikai minősítését.


Milyen lakásra jár szocpol?


Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott:
  1. - építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, illetve
  2. - használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához.
Új lakás:


- az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi engedélyre köteles, vagy
- az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.
A támogatás azonban csak abban az esetben vehető igénybe, ha építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén áfa és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 ezer forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 ezer forintot.
Új ikerház.
Hány gyermekhez kötött?
Támogatás 2 gyermektől jár. Lakásépítési támogatást közös háztartásban élő, eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott gyermek után, vagy gyámság alatt álló, legalább egy éve az igénylővel együtt élő és általa eltartott gyermek után kaphatunk.

Gyermek:
Aki az igénylő eltartottja és
1.) a 16. életévét még nem töltötte be,
2.) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, vagy
3.) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Emellett egy fiatal házaspár – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén kaphat támogatás. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év. A határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától, új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. (Fiatal házaspárnak egyébként az számít, akik közül a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.)

Nem lehet más lakástulajdon !!!

Az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak nem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása.

Kivétel, ha
  • együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,
  • a tulajdonában lévő lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
  • a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.
Ha 5 éven belül lakóingatlant értékesített, akkor annak eladási árát is a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell felhasználni néhány törvényben felsorolt tétel levonása mellett.

Csak azoknak, akik dolgoznak !!!

Lényeges, hogy az igénylőt vagy házastársát, illetve élettársát legalább 180 napja biztosítottként az állami adóhatósághoz bejelentették, és nem érkezett a jogviszony megszűnésére, a jogviszony szünetelésének kezdetére és befejezésére vonatkozó bejelentés az állami adóhatósághoz.

Oda kell figyelni az energiabesorolásra minimum "B" energetikai minősítés !!!

Az igénylőnek a vásárolni kívánt lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítványt a hitelintézetnél be kell mutatnia, illetve lakás építése esetén a hitelintézethez be kell nyújtania az energetikai számítást a tervezett lakás várható energetikai minősítési osztályról, amely ugyancsak „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú lehet.

Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt – a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül – köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni.

Számla itt is kell !!!

Új lakás építése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személynek a saját nevére kiállított számlákat be kell mutatnia. Amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó bekerülési költség 20% százalékát.

Mérethatár: kisebb mint 160 m2 hasznos alapterület !!!

A jogszabály szerint épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.
Forrás:http://ingatlanmagazin.com