2011. december 23., péntek

Új szocpol támogatás, hol lehet igényelni az új lakásépítési támogatást?

Az új szocpolt (hivatalos nevén: lakásépítési támogatást) az állammal szerződést kötött hitelintézetektől lehet majd igényelni. A lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet (256/2011. (XII.6. Korm. rendelet) 2012.01.01-én lép hatályba, a folyósításban résztvevő hitelintézetek listája várhatóan legkésőbb eddig az időpontig nyilvánosságra kerül.

A hitelintézet a támogatott személytől a lakásépítési támogatásra való jogosultság elbírálásért a támogatás összegének 1,5%-ának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet.

Amennyiben a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a lakásépítési támogatásra való jogosultság elbírálásért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

A hitelintézet a lakásépítési támogatás igénylése iránti kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának a hitelintézet belső szabályzata szerinti várható időtartamáról.

A lakásépítési támogatásra való jogosultságot és mértékét a kérelem benyújtásakor fennálló személyi és egyéb körülmények alapján kell megállapítani. A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a hitelintézet az igénylővel a lakásépítési támogatás nyújtásáról szerződést köt.
Forrás: www.mkpartners.eu